parallax background

Talent Management

Inspelen op de behoefte aan menselijk kapitaal voor je organisatie en daar een uitvoerbaar plan bij hebben, daar draait het om bij talent management. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen inclusief talent management (iedereen heeft talenten die we kunnen ontwikkelen en benutten) en exclusief talent management (focus alleen op de high potentials in de organisatie).

Ik geloof in een combinatie van beide omdat een organisatie het beste presteert wanneer uit iedere professional het beste wordt gehaald. Daarbij mag onderscheid gemaakt worden in posities. Er wordt niet voor niets gesproken over sleutelposities.

Aan de slag gaan met talent management vraagt inspanning, draagvlak en lef vanuit de gehele organisatie. Zowel de directie, het management als de laag of lagen er onder dienen betrokken te zijn bij de uitvoering om succesvol te zijn. Elkaar vertrouwen en het gezamenlijke doel voor ogen houden is essentieel.

Talent management moet passen bij jouw organisatie en de context waarin het zich bevindt. Talent management en talentontwikkeling verlopen anders in een platte organisatie dan in een organisatie met veel lagen. De strategie, de omvang, het opleidingsniveau, het soort werk, de (arbeids)markt en de leeftijd van de organisatie zijn allemaal factoren die van invloed zijn op de inrichting van het talent management beleid.

Vanuit mijn expertise begeleid ik je organisatie bij:
 • Weten wat voor mensen en potentieel je organisatie nodig heeft, passend bij de strategie. Nu en in de (nabije) toekomst.
 • Een concreet plan maken om de meest belangrijke posities in de organisatie ingevuld te hebben en te houden.
 • Weten hoe je beter naar talenten kunt kijken en hoe je talenten het beste in kunt zetten.
 • Begrijpen hoe je je huidige talenten langdurig aan je organisatie kunt binden.
Talent Management beleid vertaalt zich in:
 • Succession Planning Het identificeren van kritische posities. Wat is er nodig voor een duurzame invulling van de kritische posities? Identificatie van opvolgers op korte, middel lange, en lange termijn.
 • Persoonlijk Ontwikkelings Plan Gericht op het optimaal inzetten en ontwikkelen van de talenten van de medewerkers (inclusief talentmanagement). Focus op het klaarstomen van high potentials voor een volgende positie (exclusief talentmanagement).
 • Traineeships Bij lastig in te vullen posities, waarbij kennis en ervaring binnen de organisatie van extra belang zijn, is een intensief traject om mensen zelf te ontwikkelen een oplossing. Dit kan zowel gaan over schoolverlaters als over doelgroepen die een carrière stap verder zijn.
 • Interne coach- of mentor pool Maak gebruik van bestaande kwaliteiten in de organisatie en leer ze hoe ze kunnen helpen bij de ontwikkeling van collega’s. Op deze manier stimuleer je de ontwikkeling van zowel de medewerkers die een coachende rol krijgen als de coachees. Daarnaast worden nieuwe verbindingen gemaakt in de organisatie waardoor interne netwerken groeien.
 • Talent development beleid Welke ontwikkel programma’s zet je in voor welke doelgroep? Wat betekent dit voor sleutelposities (exclusief talentmanagement) en medewerkers (inclusief talentmanagement)? Voegt een specifiek programma voor High Potentials iets toe binnen jouw organisatie?
Voor een zo compleet mogelijk beeld spreek ik graag met HR en de business. Tijdens een gesprek kan ik samen met jullie een inventarisatie maken van de behoeftes in jullie organisatie en vooruit kijken naar een passende strategie. Talent management en talent development activiteiten leveren pas toegevoegde waarde wanneer ze complementair zijn en elkaar op die manier kunnen versterken.

Deze professionals gingen je voor

 • I have worked with Linneke in different roles within Vanderlande. As a Talent Development Manager Linneke shows a deep interest in people and she triggers, guides and stimulates the ambitions of the people she works with. She creates the right atmosphere and challenges in a very natural and pleasant way. Linneke connects very well with business demands and can translate these into strategies for the organization. I really enjoyed working with Linneke and look forward to continue our collaboration.
  Frank van Dijck, CTO
  Vanderlande
 • Linneke is an experienced and dedicated trainer. She successfully collaborates with her customers to set up a training program and deliver the agreed results. I enjoyed working with her. Her passion is natural and attitude magnetic!
  Dorith Gilsing, interim HR Manager
 • "Ik heb Linneke tijdens individule coachingssessies leren kennen als een heel open en betrokken persoon die de confronterende vragen niet uit de weg gaat. Met een aantal vragen weet ze vanuit iets vaags dat iemand benoemd tot de kern te komen en dat via het denkproces van degene waar het om gaat. Dat alles in een fijne setting met ook vooral de nodige humor. Tijdens een leadership traject dat ik later bij haar gevolgd heb, zag ik dat dit niet alleen op mezelf van toepassing was. Unieke vorm van doortastendheid die veel mensen raakt."
  Anne Basten, Groupleader Sales Engineering
 • “Bij Linneke heb ik het Jong Leiderschap programma gevolgd. Dit programma heeft voor mij een activerende en katalyserende werking gehad, waardoor ik concreet bezig ben gegaan met mijn eigen professionele groei en ontwikkeling. De indeling van het programma is een waardevolle manier van collectief kennis en inzicht delen en daar daadwerkelijk van leren. Ik heb met plezier deelgenomen aan de module dagen en een fijn gesprek gehad tijdens de coaching. Linneke heeft een fijne houding voor de groep; informeel maar duidelijk in controle, wat leidt tot een constructieve manier van open interactie. Hierbij creëert ze ruimte om haar eigen kennis over te dragen, maar juist ook gebruik te maken van de ervaring die bij de deelnemers beschikbaar is.”
  Bram Siebers - Engineer Demcon
CONTACT

Afspraak inplannen?


  Je ontvangt binnen 24 uur een reactie op jouw bericht. Je gegevens zijn veilig en worden alleen gebruikt om een reactie te kunnen geven. Door het contactformulier in te vullen ga je automatisch akkoord met de privacy verklaring.