Privacyverklaring

Linneke Stoltenborgh Talent Development is gevestigd aan de Witsenburgselaan 39, 6524 TE Nijmegen en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.linnekestoltenborgh.nl Witsenburgselaan 39, 6524 TE te Nijmegen. Telefoon: 06-20959179

Linneke Stoltenborgh is de Functionaris Gegevensbescherming van Linneke Stoltenborgh Talent Development. Zij is te bereiken via mailadres

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Linneke Stoltenborgh Talent Development verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die actief verstrekt worden in bijvoorbeeld correspondentie
 • De organisatie waar je voor werkt
 • Gegevens van jouw activiteiten op de website
 • Indien van toepassing geboortedatum en geboorteplaats

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tottot.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Linneke Stoltenborgh Talent Development verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en/of diensten bij je af te leveren

Linneke Stoltenborgh Talent Development analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Linneke Stoltenborgh Talent Development verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Linneke Stoltenborgh Talent Development neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Linneke Stoltenborgh Talent Development bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Als je klant bent of bent geweest, bewaar ik je facturen en klantgegevens 7 jaar voor de Belastingdienst. Andere gegevens blijven bewaard zolang jij nog op de maillijst staat. Zodra jij jezelf voor de maillijst afmeldt, worden binnen 4 weken je gegevens gewist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Linneke Stoltenborgh Talent Development verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Linneke Stoltenborgh Talent Development blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden
Linneke Stoltenborgh Talent Development gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/hoe-beheer-ik-cookies-op-mijn-computer/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mijn bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar mailadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je  privacy. Linneke Stoltenborgh Talent Development zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Linneke Stoltenborgh Talent Development wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Linneke Stoltenborgh Talent Development neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Linneke Stoltenborgh Talent Development maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Bovendien verplichten wij onze ICT provider ook om passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.  Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons of mail naar mailadres.

Linneke Stoltenborgh Talent Development heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Wijzigen van de privacyverklaring
Er kan soms iets wijzigen in de persoonsgegevens die wij verwerken of in de toepasselijke regelgeving. Linneke Stoltenborgh Talent Development kan in dat geval de inhoud van deze privacyverklaring aanpassen zonder dat je daarvan van tevoren op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in september 2019.